باغ عفيف آباد شيراز


باغ عفيف آبادياباغ گلشن ازباغهاي بسيارزيباي شهرشيراز باوسعت 13 هكتار است. ساختمان باشكوه اين باغ توسط ميرزا علي هتل پارسيان شيراز محمد خان قوام الملك احداث گرديده است.اين ساختمان دوطبقه بوده وباگچ بري ها ومقرنس كاريهاي زيباتزئين شده است. ستون ها شبيه ستون هاي تخت جمشيد هتل ارم شيراز با گچ ساخته شده است مخصوصا درتالاربزرگ ازچندنقش برجسته تخت جمشيد به صورت نقاشي تقليد شده است .ازجلوعمارت حوض بسيار وسيعي بالبه سنگي قراردارد كه هتل پارسيان شيراز زيبايي باغ رادوچندان مي كند .اززيرزمين اين ساختمان به عنوان موزه سلاحهاي نظامي استفاده مي شود وبه عنوان نمونه تفنگ هتل ارم شيراز هاي متعلق به فتحعلي شاه ناصرالدين شاه ومظفرالدين شاه تپانچه دكتر دكترحشمت ومسلسل رئيس علي هتل پارسيان شيراز دلواري دراين موزه به نمايش گذاشته شده است .ازجمله بناهاي ديگراين مكان مي توان به هتل ارم شيراز قهوه خانه سنتي وحمام خزينه آن اشاره نمود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۴:۵۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

مسجد نصيرالملك شيراز


اين مسجددرمركز شيراز ودرخيابان لطفعلي خان زندقراردارد .باني مسجد ميرزا حسين علي هتل صدرا شيراز خان نصير الملك ازبزرگان واعيان شيرازدردوران قاجاريه هتل كوثر شيراز است .ساخت درسال 1293 هجري قمري توسط استاد محمد حسن معمارشروع ودر سال 1305 پايان هتل كوثر شيراز يافت .اين مسجدداراي حياط وسيع است كه حوض بزرگ دروسط آن است .درسمت شمال حياط تاق مرواريد در سمت شرق شبستان باهفت ستون سنگي درسمت جنوب دوگلدسته زيبا در غرب شبستان اصلي قراردارد.كه داراي دريچه اي باشيشه  رنگي است .اين شبستان داراي 12 ستون سنگي شبيه به هتل كوثر شيراز مسجدوكيل وسردرهاي ورودي وپيشاني هتل صدرا شيراز تاقهاي آن يكسره كاشيكاري مي باشد.مسجد نصيرالملك ازنظر هتل صدرا شيراز كاشيكاري ومقرنس كاري اززيباترين مساجدايران است .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۴:۳۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

مسجد وكيل شيراز


اين مسجد كه به نام مسجد سلطاني هتل هاي شيراز وكيل نيز معروف است .از هتل هاي بندر عباس زيباترين مساجدي است كه دردوران زنديه ساخته شده است.  هتل هاي شيراز مساحت آن 11 هزا مترمربع است كه 9600 مترمربع آن زير بنااست .سردرورودي اين مسجدبسيارزيباست وبه سبك بسيار هنرمندانه اي كاشيكاري مقرنس كاري ونقاشي مزين به آيات قرآني واحاديث است هتل هاي شيراز .طاق زيباي شمال حياط معروف به طاق مرواريد از شاهكارهاي هنرومعماري ايراني است وبرروي جرزهاي آن كاشيكاري هاي زيبايي بانقش گل بوته دورنماي آن رابسيارآراسته كرده است .شبستان جنوبي هتل هاي شيراز آن داراي 48 ستون هتل هاي بندر عباس سنگي يكپارچه 5 متري با حجاريهاي مارپيچ ومنحصربه فرد ومنبري 14 پله  از سنگ مرمر يكپارچه است كه هتل هاي بندر عباس درنوع خودبي نظير وباشكوه مي باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۴:۰۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

بقعه متبركه علي بن مهزيار اهوازي


بقعه مطهر علي ابن مهزيار اهوازي واقع هتل سنتي افضل شوشتر در شهر اهواز همواره پذيراي عاشقان اهل بيت عصمت و طهارت است . از مقام شامخ علمي و معنوي ايشان زياد نقل شده كه در ذيل بخشي از زندگي و نقل قولها در خصوص مقام  معنوي ايشان (از منبع دفتر پژوهشي اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خوزستان) نقل مي شود . تولد: علي بن مهزيار (ع) اهل هتل سنتي افضل شوشتر قريه اي درجنوب اهواز به نام هندوان ( هنديجان فعلي ) بود كه بعدها دراهواز اقامت گزيد . وي در اصل هنديجاني بود . پس از آن كه به هتل نيشكر اهواز اهواز آمد به اهوازي شهرت يافت . كتاب  « دانشوران بجنورد » از كتاب مفاخراسلام اين گونه نقل مي كند : پدر علي بن مهزيار در« دورق »  مي زيست و كيش ترسايي داشت ؛ اما توفيق الهي نصيب او شد و بعدها اسلام آورد . پسرش علي ، نيزدركودكي مسلمان شد و معرفتي به هتل سنتي افضل شوشتر هم رساند و به تحصيل هتل نيشكر اهواز فقاهت همت گماشت . علي بن مهزيار اهوازي دورقي ، فقيه و مفسري شيعه ، بود و تا سال ٢٥٤ (ه ق) در قيدحيات بوده   است . ايشان عالمي جليل القدر و محدثي صادق و آشنا به سياست بوده كه سرپرستي قسمتي از كارهاي اقتصادي و سياسي منطقه را بر عهده داشتند . به اهل بيت (ع) وائمه هدي علاقه فراوان هتل نيشكر اهواز داشت و هيچ گاه از پشتيباني خود نسبت به اين خانواده غفلت نكرد .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۳:۵۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

سراي معين التجار


يكي از بناهاي بافت قديم اهواز سراي بازرگان سر شناس بوشهري حاج محمد تقي معين التجار است كه در دوره قاجاريه با همكاري هتل سنتي شوشتر محمد حسن خان سعدوالدوله در ساحل هتل نخل آبادان رودخانه كارون بنا شد.معين تاجربوشهري در ابتداي شكل گيري بندر ناصريه وارد شهر اهواز مي شود و در ساحل رود كارون دفتر كار خود را تاسيس كرده در كنار آن حمام، بازار، باغ و هتل سنتي شوشتر مسجدي احداث مي نمايد كه اين مسجد از كنار رودخانه تا حدود خيابان كاوه و بيمارستان امام (ره) (بيمارستان جندي شاپور)امتداد هتل نخل آبادان مي يافته است. تاجر بوشهري با ساخت اين سرا و كشيدن يك رشته خط آهن از كنار رودخانه تا محل مسجد حاج رئيس (معروف به مسجد سر سچه) مال التجاره اي را كه از خرمشهر به وسيله كشتي به بندرگاه اهواز وارد هتل سنتي شوشتر مي شود با واگن هاي  اسب كش تا اين محل انتقال مي داد و سپس با استفاده از خط آهن شركت نفت تا محل اهواز قديم حمل كرده و در آنجا پس از تخليه به وسيله كشتي به محلي به نام شليلي هتل نخل آبادان در ١٨ كيلومتري شوشتر مي رساند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۳:۲۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

ساختمان سه گوش


عمارت مثلثي شكل واقع در مقابل ميدان هتل ايرانيكا اهواز مولوي در شرق رودخانه كارون با دو ورودي شمالي وجنوبي وحياطي باصفا دربخش مركزي ، در سال ١٣١٣ توسط بانك ملي استان به عنوان ساختمان سرپرستي وبا شيوه معماري ايراني پس از ورود هتل ايرانيكا اهواز مدرنيسم ساخته شد. قوس هاي دايره اي ايوان ورواق هاي حياط مركزي حاكي از معماري دوره پهلوي است كه در تناسب وارتفاع آن اغراق شده است. طرح كاشي كاري ايوان كه عيناً به هتل آوان دزفول وسيله آجر تكرار شده است، آجركاري ساير بخش هاي ساختمان و شكل مثلثي آن از ويژگيهاي آن است. در اواسط سال١٣٣٦ ساختمان هتل ايرانيكا اهواز سه گوش توسط بانك ملي كه در آن زمان محل استقرار استانداري، فرمانداري شهرداري و هتل آوان دزفول اصل چهاربود،  به دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور واگذار شد و هم اكنون به عنوان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه هتل آوان دزفول شهيد چمران اهواز در حال فعاليت است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۳:۱۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

شادُرْوان اهواز


شادروان ياسد اهواز قديم درحدود پل سياه وبرروي سنگهاي بستر رودخانه كارون كه به دليل آبراهه هاي متعدد به رود سد ره(صدراه) شهرت داشت، ساخته هتل هديه اهواز شده بود و آب انباشته شده درپشت آن از طريق سه دريچه به نهرهاي آبياري اراضي وكشتزارهاي كرانه هاي شرقي وغربي رود جاري مي شده است.در كتب سده هاي مياني شهرت شادروان اهواز از شهرت هتل هديه اهواز شادروان شوشتر و ساير ساختمانهاي جهان كهن كمتر نيست و بنابر روايتهاي ايراني ، تاريخ بناي هتل جهانگردي دزفول آن به روزگار كيانيان مي رسد. بنابر مطالعات باستانشناسي در دوران ساسانيان هفت سد بر روي رودكارون ساخته شده بود كه آخرين آنها سد اهواز بوده است.تاريخ شكستن شادروان به درستي مشخص نيست ولي احتمال مي رود درنيمه دوم قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجري ويران شده باشد و يكي از علل شكسته شدن ان تغيير هتل هديه اهواز مسير شاخه گرگر به شطيط بوده است كه باعث وارد آمدن فشار زيادي به شادروان اهواز شده است. ازچرخابهايي كه به منظور جهت هتل جهانگردي دزفول دهي وهدايت آب برآن نشانده شده بود تا قرن چهاردهم هجري ياد شده است. بقايايي اين سد عظيم را مي توان هتل جهانگردي دزفول در زمان فروكش آب در حدود پل راه آهن(پل سياه) نظاره نمود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۲:۵۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

پل سفيد اولين پل معلق ايران


كمتر از پنجاه سال پس از احداث و افتتاح پل بروكلين ( اولين پل فلزي جهان ) در شهر اهواز پايه هاي احداث چهارمين پل معلق دنيا گذاشته شد كه امروزنماد و مظهر زيبايي شهر به شمار مي رود. اين پل اولين پل ماشين رو و عابر پياده بود كه هتل ايران اهواز اهواز قديم و جديد را به هم وصل ميكرد.از  هتل اكسين اهواز جمله نقل قولهاي مربوط به احداث پل, اين است كه يك مهندسي آلماني  به اتفاق همسرش كه او نيز مهندس بود شروع به ساختن پل نمود وكار را تا مرحله سوار كردن يكي از هلالي ها با موفقيت پيش برد, ولي انگليسي هاي هتل اكسين اهواز حاكم بر شركت نفت در آن زمان لوازم و ادواتي را كه در اختيار سازنده هتل ايران اهواز پل گذارده بودند از جمله جرثقيلي كه با آن هلالي اول را بالا كشيده و مهار مي كردند پس گرفتند. اين عمل انگليسيها موجب بيماري هتل اكسين اهواز ومرگ مهندس آلماني سازنده پل شد. ولي پس از چندي همسر او, كمر همت بست و با ابتدايي هتل ايران اهواز ترين وسايل ممكن در آن زمان و بكارگيري چند دوبه بجاي جرثقيل , موفق شد هلالي دوم را بر هتل اكسين اهواز اسكلت پل سوار نموده و ساختمان آن را به پايان برساند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۲:۳۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

پل سياه يا پل راه آهن


در سال ١٣٠٨ هجري شمسي همزمان با احداث راه آهن سراسري ايران اولين پل شهر اهوازكه بعد به دليل رنگ سياه بدنه و پايه ها به پل سياه  هتل پرشيا اهواز شهرت يافت بر روي رودخانه كارون احداث شد تا خط آهن  بندرامام خميني (ره) درجنوب شرقي استان خوزستان را به ايستگاه راه آهن اهواز و از اين به راه آهن سراسري خرمشهر - تهران - شمال وصل هتل پرشيا اهواز كند. پل سياه از نوع فلزي با فونداسيون هاي بتني بر روي بستر سنكي كف رودخانه كارون بنا شده است و با طول ١٠٥٠ متر و عرض  حدودي ٦ متر داراي ٥٢ پايه است. در سطح پل دو خط رفت و برگشت براي عبور قطار وجود دارد و در طرفين آن پياده رو  هتل نادري اهواز هايي به عرض حدوداً يك متري قرار گرفته است. اين پل متعلق به اداره  هتل پرشيا اهواز كل راه آهن هتل نادري اهواز جنوب است ودر زمان جنگ جهاني دوم به عنوان مسير حمل آذوقه، نيرو ومهمات ارتش روس هتل نادري اهواز مورد استفاده قرار مي گرفت وبه دليل تاثير زيادي كه در پيروزي متفقين داشت به آن لقب(پل پيروزي) داده شد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۲:۱۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

رودخانه كارون


كارون بزرگ، رودي كه درسنگ نوشته هاي باستاني كرن، كرنك وكوهرنگ ناميده شده و اولين تمدن هاي بشري دركنار آن شكل گرفته است هتل هاي آبادان ، با طول  حدود ٨٥٠كيلومتر وعرضي متفاوت، از دره هاي تنگ وعميق سرچشمه خود درارتفاعات زاگرس مياني تا بستر پهن وگسترده درمصب، جريان يافته وبزرگترين وطويل ترين رود ايران وخاورميانه است. هتل هاي آبادان رودخانه ابتدا در جهت عمودي شمال غرب وسپس در جهت جنوبي از ميان بلندي و پستي هاي زاگرس به سمت جلگه خوزستان حركت كرده وپس از خروج از كوهستان و اتصال تعداد زيادي رود به آن،  درشمال شوشتر به دوشعبه تقسيم مي شود. شعبه خاوري گرگر يا دودانگه وشعبه باختري كه بزرگ تراست شطيط يا چهاردانگه ناميده مي شود. دو رود هتل پارس اهواز منشعب شطيط وگرگر ورودخانه دزكه بزرگترين ريزآب هاي كارونند هتل هاي آبادان در حوالي محلي به نام بند قير در نزديكي شوشتر بهم متصل مي شوند وكارون بزرگ و حيات بخش را مي سازند. پس ازآن رودخانه وارد اهواز مي شود وبا مشروب ساختن نواحي حاشيه اي شهر، از وسط آن عبور كرده واز سمت جنوب  شهرستان هتل پارس اهواز به سمت خرمشهر جريان مي يابد. در شرق شهر خرمشهر به دو شاخه تقسيم ميشود. شاخه غربي به نام بهمنشير به جنوب غربي جريان يافته واز طريق خورموسي به خليج فارس راه مي يابد وشاخه شرقي از هتل پارس اهواز جنوب خرمشهر گذشته وبه اروند رود مي ريزد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۲:۰۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |