آب انبار شش بادگير يزد


آب انبار شش بادگير مربوط به هتل ارگ جديد يزد دوره معاصر است و در يزد، محله تپه يزد، كوچه شش بادگير واقع شده و در تاريخ 4 فروردين 1357 با شماره ثبت 1600 به‌عنوان يكي از آثار  هتل پارسيان يزد ملي ايران به ثبت رسيده است.  اين بنا 180سال پيش در  هتل ارگ جديد يزد دوره قاجاره ساخته شده كه در سال 1371 ه. ق بازسازي شده است. اين بنا داراي دو ورودي شمالي و جنوبي است. راه پله هاي ورودي در دو طرف مخزن و در امتداد يكديگر قرار گرفته اند. راه پله ها از  هتل ارگ جديد يزد دو قسمت روباز و سرپوشيده تشكيل هتل پارسيان يزد شده و سردر ورودي آنها در ابتداي قسمت سرپوشيده قرار دارد. از ورودي جنوبي توسط 55 پله به مخزن مي توان رسيد. در جلو سردر اين راه پله كه در ميانه پله 25 و 26 (از بالا) قرار گرفته ، يك هشتي با كف آجر فرش هتل پارسيان يزد قرار دارد. مخزن آب انبار مدور است و بر روي آن 6 بادگير  هتل ارگ جديد يزد زيباي هشت وجهي تعبيه شده است. نيمي از اين بادگيرها مربوط به بناي اوليه آب انبار و نيم ديگر مربوط به بازسازي بنا است. بادگيرهاي جديد هتل پارسيان يزد توسط استاد علي سياه و استاد غلامرضا ساخته شده اند. هتل ارگ جديد يزد با كمي دقت در شكل بادگيرها  هتل پارسيان يزد تفاوت سه بادگير قديمي با ديگر بادگيرهاي آن مشهود است. براي شهرهاي كويري همچون يزد ارزش آب بيش از هر جاي ديگر احساس مي شود . در اين شهر بيش از 75 آب انبار وجود دارد .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۷:۱۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

حمام خان


1212(ه.ق) درميدان خان و در كنار هتل زنبق يزد مجموعه خان يزد واقع مي‌ باشد. اين حمام در زميني به مساحت 1170 متر مربع و با زير بناي 900 متر مريع بنا هتل زنبق يزد گرديده  هتل تهراني يزد كه شامل بخش هاي مختلفي از جمله گاوروتون، شاه نشين، خزينه مي‌ باشد. امروزه از اين بنا به عنوان چايخانه هتل تهراني يزد و رستوران سنتي استفاده مي‌ گردد. حمام خان (گرمابه نور) داراي سه مسير دسترس است كه آن را به ميدان خان، بازارچه كاشيگري و بافت مسكوني مجاور مرتبط مي سازد. بناي هتل زنبق يزد حمام مشتمل بر ورودي ها،  هتل تهراني يزد سربينه، گرمخانه و فضاهاي مرتبط با آنها و همچنين استخري در كنار گرمخانه مي باشد. فضاي سربينه از نظر مساحت و تزيينات از ساير فضاها مشخص تر بوده و در اطراف آن سكوهاي هتل زنبق يزد نشيمن و رخت  هتل تهراني يزد كن و جاي نهادن كفش تعبيه شده است. اين فضا با پوشش طاق و گنبد مسقف شده و روشنايي آن از طريق نورگير زيباي تعبيه شده در گنبد تامين مي شود. سطوح داخلي سربينه در اصل با هتل زنبق يزد نقاشي هايي هتل تهراني يزد مزين بوده كه امروزه تنها بخشي از آن تزيينات برجاي مانده است. حمام خان يزد در هتل زنبق يزد دوره اخير تعمير هتل تهراني يزد و بازسازي شده و با تغيير كاربري به چاپخانه سنتي تبديل يافته و جديداً نيز به ثبت تاريخي رسيده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۶:۵۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

ساباط هاي يزد


يكي از ويژگيهاي بارز شهرسازي هتل فهادان يزد محله هاي قديم يزد، كوچه ها و گذرهاي سرپوشيده آن هستند كه به آنها “ساباط” گفته مي شود. هدف از طراحي و اجراي ساباط اين است كه انسان گرمازده كوير را دمي در زير سايه خود، از تابش خورشيد هتل فهادان يزد در امان نگهدارد. ساباط هتل داد يزد در لغت به معناي راهرو، دالان و سقفي است كه بر روي كوچه ها و معابر ساخته مي شود. معماران يزدي نه تنها تمام جوانب را در ساخت داخل خانه مد نظر داشته اند، بلكه در ساخت هتل فهادان يزد كوچه هم هتل داد يزد با توجه به نيازها و شرايط اقليمي و فرهنگي مردم منطقه، ويژگيهاي ارزنده و جالب توجهي را در نظر داشته اند. يكي از خصوصيات بارز محله هاي قديمي در استان يزد، كوچه ها و گذرگاههاي هتل فهادان يزد سرپوشيده ي آن به نام «ساباط» است. ساباط‌ها (سابات) از ويژگي‌هاي معماري زيست بوم‌هاي هتل فهادان يزد گرمسير و كويري هستند. يكي هتل داد يزد از كاركردهاي سابات پديد آوردن سايه و جايگاهي خنك براي رهرگذران است.اين سازه به سبب نيمه پوشيده بودن در تابستان به پديد آمدن كوران هوا مي‌انجامد كه هواي درون هتل فهادان يزد سابات را از بيرون آن خنكتر مي كند. همين نيمه پوشيده بودن در زمستان به گرمتر شدن هواي درون سابات از بيرون آن هتل داد يزد مي انجامد. سابات‌ها همچنين مايه يكپارچگي و استواري خانه‌هاي كنارشان هستند و به آنها در پايداري در برابر هتل داد يزد نيروهاي پديد آمده از فشار سازه كمك مي‌كنند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۶:۳۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

قنات زارچ يزد


قنات زارچ، قديمي هتل سنتي مهر يزد ترين قنات در جهان است كه در استان يزد واقع شده است. طول قنات زارچ به 120 كيلومتر مي‌رسد و تعداد چاه هاي آن 2115 حلقه است. قنات زارچ يزد ، طولاني ترين قنات ايران و بيست و سومين قنات ايران هتل سنتي مهر يزد است كه در فهرست آثار ملي هتل ملك التجار يزد كشور ثبت شد. قنات زارچ داراي سه سرشاخه به نامهاي شور ، شيرين و ابراهيم خويدكي است كه در زمان  هتل ملك التجار يزد حاضر فقط شاخه شور اين قنات فعال است و دو شاخه ديگر بدليل هتل سنتي مهر يزد افت سطح آب زير زميني كم آب و سپس خشك شده اند. قدمت اين قنات نزديك به سه هزارسال تخمين زده شده است و با توجه به اينكه هتل ملك التجار يزد قنات قبل از اسلام و در زمان زرتشتيان حفر شده است، برخي از هتل سنتي مهر يزد ميله هاي چاه آن به رسم آن هتل ملك التجار يزد دوران، به صورت مربع حفر شده است در بين قنوات منحصر به فرداست. قنات زارچ را بايد از نظر نوع مسير و طولاني بودن آن ،شاهكاري دانست زيرا طول مسير اصلي ، همراه با شاخه هاي هتل سنتي مهر يزد آن حدود 80 كيلومتر هتل ملك التجار يزد است . مبدأ قنات در حوالي روستاي فهرج است كه پس از طي روستاهايي مانند خويدك ،دهنو و اكرميه وارد شهر يزد گرديده از محلات مختلف شهر از جمله ميدان امير چقماق عبور هتل سنتي مهر يزد كرده و پس از گذر از هتل ملك التجار يزد مسجد جامع ،از شهر يزد خارج و بطرف زارچ حركت ميكند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۵:۴۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

چشمه آب گرم مرتضي علي يزد


 

چشمه آبگرم مرتضي علي، از هتل صفائيه يزد جاذبه‌هاي گردشگري طبيعي در شهرستان كويري طبس در استان يزد است. اين چشمه در مسير گردشگري روستاي خرو و در فاصله 27 كيلومتري هتل مشيرالممالك يزد شهر طبس واقع شده‌ است. براي رسيدن به اين چشمه بايد حدود 5 كيلومتر پس از شهر طبس را به صورت پياده كه عمدتاً از داخل آب مي‌باشد طي كرد. در اين منطقه چشمه‌هاي هتل صفائيه يزد متعدد آبگرم و آب سرد وجود هتل مشيرالممالك يزد دارند كه بزرگ‌ترين آن‌ها را كه از درون حفره‌اي به بيرون تراوش مي‌كند را حمام مرتضي علي مي‌گويند. هتل مشيرالممالك يزد آب گرم چشمه از ديواره سمت راست به داخل رودخانه مي‌ريزد و همين، سبب ايجاد اختلاف دما در چشمه مي‌شود كه گاهي به 10 درجه نيز مي‌رسد. غلظت بيشتر آبگرم و تفاوت ساختاري آن با آب سرد جاري در كف رودخانه باعث مي‌شود كه اين آب‌ها تا مسافت حدود 300 متري بستر هتل صفائيه يزد رودخانه پيش روند در حالي هتل مشيرالممالك يزد كه به طور كامل با هم مخلوط نشده‌ و در بستر رودخانه قابل تفكيك هستند. به اين ترتيب در يك طرف رودخانه آب سرد و در طرف ديگر آبگرم جريان دارد و مي‌توان يك پا را در طرف گرم رودخانه فرو برد و پاي ديگر را در طرف سرد هتل مشيرالممالك يزد رودخانه، پديده‌ نادري كه شايد در هيچ نقطه ديگر كشور فرصت هتل صفائيه يزد تجربه آن وجود نداشته باشد. علاوه بر آن، خواص درماني آب اين چشمه‌ها مي‌تواند هتل صفائيه يزد گردشگران زيادي را به اين منطقه جذب نمايد. اين چشمه‌ها منبع تأمين آب اغلب مزارع و باغ‌هاي طبس مي‌باشد كه از طريق نهر آبي به هتل مشيرالممالك يزد اين شهر منتقل مي‌شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۵:۲۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

آبشار دره گاهان تفت يزد


آبشار دره ‌گاهان يا دره ‌گاوان هتل هاي يزد با   70متر ارتفاع  بعنوان تنها آبشار موجود استان يزد است. آبشار فصلي دره گاهان در ضلع جنوب غربي شهر تفت و در قسمت ورودي از سمت استان فارس واقع شده است. ارتفاعي بيش از 20 متر دارد كه هتل هاي يزد در فصل بهار تا اوايل تابستان از سرچشمه هاي شيركوه آب از ييلاقات ده بالا و طزرجان به اين سمت جاري است و در ارتفاع بالاي 20 متر به صورت  هتل يزد آبشار در مي آيد . آبشار زيباي درگاهان در پنج كيلومتري جنوب هتل هاي يزد شهرستان تفت و در دره اي كه به سمت دامنه هاي شيركوه، خيزبرداشته، قرار گرفته است و آب آن از بارش هاي آسماني و ذوب تدريجي برف هتل يزد هاي شيركوه تامين مي شود. زيبايي آبشار،هواي مطبوع و جلوه هاي طبيعي دره ي منتهي به آبشار،عواملي اند كه گردشگران بسياري را براي گذراندن اوقات فراغت در يك  هتل هاي يزد ناحيه ييلاقي در دل كوير به هتل يزد سوي آبشار مي كشاند. آبشار دره گاهان در مواقعي به دليل كم آبي خشك مي‌شود ولي در زمان پرآبي زيبايي آن وصف نشدني است  و در ميان كوه‌هاي سر به فلك كشيده از چشم‌انداز خاصي برخوردار است. شايد به دليل فصلي بودن و گاه گاه بودن آبشار اين دره است كه به اين نام معروف شده هتل هاي يزد است. اين دره داراي هتل يزد يك محوطه باستاني به نام قلعه پهلوان بادي است كه بر بلنداي صخره اي عظيم و سترگ در ساليان دور مامن شخصي به همين نام بوده كه افسانه هاي زيادي در مورد آن بر زبانها جاريست .آثار و بقاياي آن را ميتوان هتل يزد بر فراز صخره مشاهده نمود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۴:۵۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

جزيره لارك


جزيره لارك يكي از نقاط ديدني هتل آرش قشم استان هرمزگان در جنوب ايران است. جزيره لارك با 7.48 كيلو متر مربع مساحت ، در فاصله ۱۸ مايل دريايي از مركز استان شهر بندرعباس و ۶ مايل دريايي از شهر قشم و در جنوب شرقي اين شهر ، در تنگه هرمز قراردارد. اين جزيره از كوههاي آتشفاني مخروطي شكل تشكيل شده‌است . بلندترين نقطه آن ۱۳۸ متر از هتل آرش قشم سطح دريا ارتفاع دارد و بزرگترين قطر آن ۶/۱۰ كيلومتر است. در اين جزيره فعاليت كشاورزي وجود ندارد و تنها فعاليت اقتصادي اكثر اهالي جزيره لارك صيد و غواصي است. آب آشاميدني مردم اين جزيره بيشتر هتل آرش قشم از  هتل هاي چابهار طريق بندرعباس به ان حمل مي‌شود و همچنين آب بركه‌‌ها و چاه‌هاي آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد.  از ديگر جزاير غيرمسكوني خليج فارس مي‌توان به شيف، ام الكرم، ام سيله (خان)، خرو، موليات، سه‌دندون، مُطاف، مُرغي، چراغي هتل هاي چابهار اشاره كرد. جزيره‌هاي غير مسكوني خليج فارس از اهميت ويژه جهاني به عنوان زيستگاه مرجان‌هاي دريايي (خوراك غواصها)، محل تخمگذاري پرستوهاي دريايي و لاك پشتها و زيستگاه انواع پرندگان مهاجر برخوردار است. هتل هاي چابهار بي‌گمان جزيره‌‌هاي ايراني خليج فارس بيش از اين تعداد است كه تعدادي از آن‌ها در زمان جزر و مد نام جزيره به خود مي‌گيرند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۴:۳۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

جزيره هنگام


جزيره هنگام يكي از نقاط ديدني هتل ايران بندرعباس استان هرمزگان در جنوب ايران است. جزيره هنگام با آبادي‌هاي كوچك با وسعت حدود ۵۰ كيلومتر مربع در جنوب جزيره هتل ايران بندرعباس قشم واقع شده و داراي معادن نمك و خاك و سرب است. اين جزيره 6.33 كيلومتر مربع مساحت دارد و به شكل مخروط ناقصي است كه در كرانه‌هاي جنوبي جزيره قشم واقع شده‌است. هتل ايران بندرعباس فاصله آن تا بندرعباس حدود ۴۳ مايل دريايي و تا شهر قشم حدود ۲۹ مايل دريايي است. اين جزيره ارتفاعات پست آهكي دارد و بلندترين نقطه آن كوه ناكس با ۱۰۶ متر ارتفاع است. بزرگترين هتل ديپلمات قشم قطر آن از «روستاي هنگام كهنه» تا «روستاي هنگام جديد» ۹ كيلومتر است. تنها فعاليت اقتصادي در هتل ديپلمات قشم جزيره هنگام كه اكثر اهالي به آن مشغولند، ماهي‌گيري و صيادي است. از نقاط ديدني جزيره تأسيسات بندري هتل ديپلمات قشم انگليسيها است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۴:۱۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

جزيره هرمز


جزيره  بيضي شكل هرمز هتل آرا كيش كه طول محيط آن حدود ۶۰۰۰ متر است در مدخل خليج فارس و در فاصلهٔ ۸ كيلومتري بندرعباس قرار دارد. املاي صحيح آن هرموز يا هرمزد برگرفته از كلمات خورموز يا خورموغ به معني لنگرگاه و بندر ايالت هتل آرا كيش موغستان (ميناب) بوده است كه به واسطه كثرت استفاده از غلط مشهور امروزه هرمز خوانده مي‌شود. اين جزيره را به علت موقعيت جغرافيايي آن و مجاورت با تنگه هرمز، كليد خليج فارس مي‌دانند. همين موقعيت هتل آرا كيش است كه آن را در طول تاريخ، از نظر سوق الجيشي و بازرگاني از اهميت خاصي برخوردار ساخته‌است. هرموز اصلا نام بندري معتبر در مصب رود ميناب با خليج فارس بوده است. شهر ميناب كنوني برروي خرابه‌هاي اين بندر ساخته شده است. هرموز قديم در اوايل عهد مغول تجارت پر رونقي داشته است. با هجوم مغولان در حدود سال 700 هجري،  هتل ارم قشم مردم شهر هرموز ابتدا به جزيره قشم و سپس به جزيره هرموز كه در آن زمان زرون (معرب آن جرون كه بعدها هتل ارم قشم نام بندري در محل بندر عباس كنوني شد و به تلفظ پرتغالي بندر گمبرون خوانده شد) نام داشت كوچ نمودند و هتل ارم قشم شهري در آن بنا كردند و نام آنرا به ياد شهر قديم خود هرموز گزاردند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۳:۴۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

جزيره ناز


جزيره‌ ناز در نزديكى سواحل هتل آنا كيش شرقى قشم‌ قرار گرفته و از ساحل در حدود يك كيلومتر فاصله دارد. وسعت جزيره ناز تقريباً سه‌ هكتار است. اين جزيره فاقد ساحل شنى است و ديواره‌هاى صخره‌اى به ارتفاع پنج تا ده متر اطراف آن را فراگرفته هتل آنا كيش است. روى اين جزيره كاملاً مسطح است. در زمان جزر با پس‌روى كامل آب دريا، براى مدت كوتاهى، باريكه‌اى از خشكى جزيره ناز را به ساحل قشم وصل مى‌كند. در اين جزيره كسى سكونت ندارد. ماهيگيران هتل آنا كيش محلى چند سايبان هتل پانيذ كيش و مكان استراحت از چوب و پلاستيك به‌صورت موقت احداث كرده‌اند. روبه‌روى جزيره ناز در قشم ساحل شنى هتل پانيذ كيش قرار دارد كه مكان مناسبى براى تغذيه پرندگان دريايى و ماهيگيران بومى است. در سراسر فصول سال بازديد هتل پانيذ كيش كنندگان بسيارى به‌ويژه هنگام غروب از اين محل بازديد مى‌كنند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط چاپ | ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۲:۵۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |